Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 43 Ноември 2004  Европа

Новата Европска комисија официјално почнува со работа

Се очекува напредок по голем број суштински прашања

По гласот за доверба кој го доби во Европскиот парламент на 18 ноември, 25-члената група комесари предводена од Хозе Мануел Баросо започна официјално да работи на 22 ноември. Првичниот тим на Баросо мораше да се реструктуира кога претседателот дезигнирано сфати дека би можел да не добие доволна политичка поддршка во Европскиот парламент за добивање позитивен глас. 

За време на петгодишниот мандат на групата на Баросо се очекува напредок по голем број суштински прашања, како на пример подобрување на конкурентноста на ЕУ, изготвување системи за социјална безбедност (заштита) кои ќе треба  успешно да се борат со постарото население и интегрирање на десетте нови членки на ЕУ, додека Унијата се подготвува да ги прими останатите потенцијални членки.                                      

Т.Х.

 

АНТИНУКЛЕАРНА КАМПАЊА ВО ЕУ

Австрија, Германија и Ирска против нуклеарките

Трите европски држави кои во ЕУ важат за опоненти на нуклеарната политика – Австрија, Германија и Ирска, веќе подолго време водат антинуклеарна кампања во телата на ЕУ, барајќи ревизија на договорот за нуклеарна енергија изготвен од Еуратом.

Оваа акција на владите на трите држави беше поздравена од граѓаните, а особено од граѓанските здруженија кои работат во областа на животната средина. Договорот на Еуратом се оценува како “фунда­менталистички, старомоден и недемократски” и се бара тој да се промени, со образложение дека го загрозува Уставот на Унијата. Поддршка на оваа кампања е добиена и од здруженијата на државите-членки на ЕУ кои ја застапуваат политиката на нуклеарна енергија.

М.И.


Европска културна фондација

Нов модел на грантови за 2005

Европската културна фондација неодамна го лансираше новиот модел на грантови за 2005., каде што крајниот  рок за аплицирање е  31 јануари 2005 година.

Главните подобрувања во споредба со минатогодишната постапка за аплицирање е преминот кон еден пофлек­сибилен модел, кој од апликантите бара на креа­тивен начин да одговорат на шесте области со кои ЕКФ е засегната во моментот: меѓукултурни надлежности и прекугранична соработка; поголемо учество во умет­ностите и медиумите; културната  димензија на проши­рувањето на ЕУ; стратегии за промена во рамките на кул­турната инфра­структура; креативни одговори на актуел­ните политички  пра­ша­­­ња; развој на заед­нички јавен и култу­рен европски прос­тор. За повеќе инфор­ма­ции, како и за форму­ларите за апли­цирање, посе­­те­­те го одделот за гран­­­тови на
www.eurocult.org
                   

Г.Ш.

 
Романија

Културата во политиката

На 27 октомври асоцијацијата (ЕКУМЕСТ) во соработка со Романското академско друштво (РАД), организира тркалезна маса на тема “Културни политики - алтернативни предлози во пресрет на парламентарните избори во ноември 2004”.

Настанот собра претставници на најголемите политички партии кои беа поканети да ги презентираат нивните политички предлози на полето на културата во пресрет на идните избори. Дебатата се фокусира на неколку критични прашања од тоа поле: дефинирање на приоритетните цели за културниот развој; ниво на финансирање во културата; улогата на сите културни актери и на истражувањата за елаборирање и имплементирање на една долгорочна културна политика; реформа на јавните културни институции и на јавниот систем за финансирање; улогата на ЗГ и нивниот пристап до јавните средства за финансирање; улогата на културните индустрии и културниот туризам во поглед на економскиот развој, итн.

За повеќе детали: ецуместЖецумест.ро или посетете ја веб- страницата посветена на овој настан: www.oneworld.net


Г.Ш.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA