среда, 05 јуни 2013

english version

Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ
Последно издание
Нарачка преку e-mail
Контакт
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Септември

   

МЦМС: Оглас

Курсеви на МЦМС во месец Октомври

Македонскиот центар за меѓународна соработка е организација на граѓанското општество што работи во областа на одржливиот развој, градењето на свеста и социјално–хуманитарната помош.

Трансферот на знаења и вештини преку обука и консултаци е основна компонента во  сите програми на МЦМС уште од неговото формирање во 1993 година.

Во програмата Градење на капацитетите на граѓанските организации во месец септември, 2005 год., МЦМС ги организира следниве курсеви:

 
Обука                                  време и место             краен рок             цена на   
                                                 одржување         за пријавување      обуката
 
Раководење со                        03-08 окт.                   23 сеп.                   15.300
програма
 
Финансиски                                18-21 окт.                      8 окт.                  12.600  
менаџмент

Финансистка одржливост    27-29 окт.                    17 окт.                   9.000  
за здруженија на граѓани
 

Услови

- Патните трошоци од местото на живеење до местото на одржување на курсот се на сметка на учесниците.
- Членовите и раководствата на граѓанските организации можат да конкурираат за покривање на 90% од цената на курсот од страна на МЦМС. 

 
Содржина на курсевите


Раководење со програма

Цели на курсот:

- Проширување и унапредување на знаењето на раководителот за да може успешно да се справува со задачите и одговорностите во раководењето со програма. - Стекнување на практични знаења и вештини за раководење со човечките ресурси. По завршувањето на курсот Раководење со програма учесниците ќе стекнат знаења , вештини и ставови за: · примена на алатките за стратешко планирање и планирање насочено кон целите (дијаграм на цели и дијаграм на проблеми, логичка рамка, ИОМ, СЊОТ анализа); · процес на изработка на програма; · основи за планирање и следење на ресурси и буџет; · основните начела во раководењето со човечките ресурси; Профил на учесници: Обуката е наменета за раководители или координатори на проекти и програми, како и лица кои наскоро очекуваат да дојдат на таа позиција.


Финансиски менаџмент

Цели на курсот:

Еден од најважните аспекти на раководењето во организацијата е финансиското работење, Непрофитните организации имаат свои специфики во финансиското работење. Менаџирањето на финансиите, почитувањето на законските процедури и прилагодувањето кон регулативите на странските донатори се неопходни за нивното функционирање.

-   Проширување и унапредување на знаењата за финансиско работење
-   Стекнување на практични знаења и вештини за финансико работење

По завршувањето на курсот Основи на финансиски менаџмент учесниците ќе стекнат знаења , вештини и ставови за:

o        Практични познавања за финансискиот менаџмент (даноци, известување, сметководство, финансиско работење, ревизии и др)
o        значење на финансискиот менаџмент за успехот на организацијата

Профил на учесници:  Обуката е наменета за раководители од граѓанските организации, раководители на проекти и лица задолжени за финансиско работење на организацијата.


Финансиска оддржливост за здруженија на граѓани

Цели на курсот:

-  Стекнување на разбирање и знаење за финасиска одржливост на непрофитни организации
-  Примена на алатки и вештини за остварување на финансиска одржливост

По завршувањето на курсот Финансиска оддржливост за здруженија на граѓани

учесниците ќе стекнат знаења, вештини и ставови за;

·   важноста и можностите за финансиска одржливост;
·   подготовка на стратегии за оддржливост;
·   примена на различни механизми за мобилизирање на ресурси и генерирање приходи

Профил на учесници: Членови/ки на раководствата и/или активисти/ки на здруженија на граѓани.


Пријавување:

Обрасци за пријавување

Раководење со програма
Финансиски менаџмент
Финансиска оддржливост за здруженија на граѓани

Обрасците за пријавување можат да се добијат и во просториите на Македонскиот центар за меѓународна соработка.

Лице за контакт:        Кренар Кука,
                                     kkk@mcms.org.mk                             
                             тел. 02/3065-381

 
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA