Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 43 Ноември 2004  Балкан експрес

Владеењето и демократијата во БиХ

Последици од апсолутизмот кои не успеваат да се решат

Во својот најнов извештај, Европската иницијатива за стабилност потенцира дека неуспехот на апсо­лу­тис­тичкиот развој ја остави Босна и Херцеговина со огромни предизвици во поглед на развојот: работна сила обучена за работни места кои повеќе не постојат; инфраструктура создадена да им служи на претпријатија кои исчезнале; огромна неразвиеност на селата; цели населени места зависни од пропаднати индустрии.

“Иако Владата не треба да се обвинува за тешките последици, таа сепак носи одговорност за своте политики”, се вели во извештајот. Целосниот негов  текст е достапен на њњњ.есињеб.орг заедно со комплет корисни документи за босанската политичка економија, како и краток документарец кој ги прикажува ефектите од општествените и економските промени во една централна босанска општина (Босанска приказна).  

Босна и Херцеговина

Размена на идеии за Законот за слободен пристап на информации

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина ќе биде домаќин на серија регионални конференции за Законот за слободен прис­тап на информации (ФОИА), што ќе започнат во Мостар. Целта е да се овозможи размена на идеи и добри начини на работа во врска со промоцијата на Законот за слободен пристап до информации во општеството. Конференците тре­ба да обезбедат информации за граѓаните, претставниците на медиумите и граѓанските организации, за начините за користење на правата предвидени со законот и  за олес­ну­вање на контактот меѓу претставниците на општините во Херцеговина.
www.oneworld.net.


Г.Ш.

 
Косово

Зголемување на бројот на заболените од малигни болести

“Последиците од дејствувањето на бомбите со осиромашен ураниум во 1999 година стигнаа многу порано отколку што домашните лекари можеа да претпостават. Иако лекарите говореа дека првите последици од зрачењето на ураниумот по НАТО бомбардирањата на НАТО можат да се видат по 15 години, во некои делови на Косово бројот на заболените од малигни болести се зголемил за 200 отсто, тврди граѓанската организација “Милосрдниот ангел” од Косовска Митровица, која се занимава со следење на зголемувањето на малигните болести.
www.oneworld.net.


Г.Ш.


Србија и Црна Гора

Југот на Србија не им верува на ЗГ

Кога на една трибина на граѓанска орга­ни­зација на југоот на Србија ќе дојдат по­веќе од четириесетина граѓани, тоа се смета за мно­гу успешно. Повеќето граѓани на југот с$ у­ште не им веруваат на гра­ѓанските организации и мнозинството од нив  ги доживуваат како “странски платеници”.

Според последните податоци на ЦРНПС, на подрачјето на јужна Србија активно деј­ствуваат 167 гра­ѓанските организации, а според изјавите на граѓаните постојат привилегирани ЗГ во кои ло­кал­ните власти стекнале доверба и со кои работат на разни активности. Нега­тивните последици на тран­зи­цијата низ кои минува Србија, зборуваат ана­литичарите, нај­многу ги чувствуваат граѓаните на централна и јужна Србија. Градовите во кои ра­ботниците рабо­теле  во големи индустриски гиган­ти ста­на­ле “долина на гладот”.
www.oneworld.net

Г.Ш.


Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA