Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 14 Март 2002  Донатори

LEND O'LEJKS
Проект Агробизнис Маркетинг Активности во Македонија
Агробизнис маркетинг активности во Македонија е проект финансиран од УСАИД-Американската агенција за меѓународен развој, а имплементиран од Ленд о'лејкс (Ланд О’Лакес) во Македонија чии активности се фокусирани на обезбедување асистенција и поддршка на македонската млечна и месна индустрија во постигнувањето забрзан развој. Тоа се предвидува да се постигне преку комплексна пазарно ориентирана стратегија и воспоставување функционален конкурентен пазар што го преферира квалитетот преку остварување повисоки цени за квалитетни производи коишто последователно се враќаат до производителите и до преработувачите.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Број 14 Март 2002
Број 14 Март 2002
Вовед
Тема
Настани
Календар
Публикации
Интервју
Погледи
Q&A
Појмовник
Форум
Претставување
Донатори
Избор
 

©MCMS - designed by KOMA