среда, 05 јуни 2013

english version

Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ
Последно издание
Нарачка преку e-mail
Контакт
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Билтен за меѓурелигиска соработка  Број 2

Подобро запознавање со другите религии
Како дел од програмата на МЦМС „Меѓурелигискасора-боткаво Македонија" (ПРМ), во текот на месецов, деканите на Факултетот за исламски науки и на Богословскиот фа-култетразменија предавања, а возвратни посети остварија и студентите на двата факултета.
Активности натеолошките факултети
Предавање на факултетот за исламски науки
Во рамките на програмата Меѓурели-гиска соработка во Македонија, на 15.03.2004 година на Факултетот за исламски науки се одржа предавањето од д-р Јован Таковски, на темата „Дефиниција, предмет и поделба на догматаката, со скратено изложување натроичната и христолошката догма". На предавањето учествуваа студентите од IV година од Факултетот за исламски науки.
Активности натеолошките факултети
Нови канцеларии на теолошките факултети
На Богословскиот факултет и на Факултетот за исламски науки се отворија две канцеларии, кои се наменети за спроведување на актив-ностите од програмата за Меѓу-религиска соработка (ПРМ). Во рамките на програмата ангажирани се два соработника на проекти на факултетите, кои се одговорни за координација на активностите од програмата.
Активности натеолошките факултети
Втори возвратни предавања
Вторите меѓусебни предавања започ-наа со предавањето на д-р Метин Изети кој на 01.04.2004 година на студентите од Богословски факултет им се претстави со предавањето на тема „Исламска догматика-дефи-ниција на исламската догматика и нејзина поделба".
Активности на теолошките факултети
Одржана е конференцијата Религиозен плурализам во Котор
Во организација на одделот за 1/1 сто-рија на религија при Универзитетот во Осло и со финансиска поддршка на Министерството за надворешни ра-боти на Норвешка во периодот 22.03.2004 до 25.03.2004 во Котор се оддржа конференција со наслов „Религиозен плурализам". На конференцијата присуствуваа научници од оваа област од Нор-вешка, Македонија, Босна и Херце-говина, Србија и Црна Гора и Ал-банија. МЦМС учествуваше со еден претставник.
Активности на теолошките факултети
Посета на Факултетот за исламски науки
Во рамките на проектот Меѓурелигиска соработка во Македонија, на 22.03.2004 год. во 10 часот, група студенти, заедно со продеканот проф. д-р Јован Белчовски и управата на Богословскиот факултет, предводени од координаторот на проектот Дејан Димитријевски, ги посетија Факул-тетотза исламски науки и Средното ислам-ско училиште „Иса Бег Медреса,,. Прво го посетивме факултетот каде што наидовме на одличен пречек.
Активности на теолошките факултети
Дочек за секоја почит
Во рамките на проектот „ Посети на теолош-ките училишта" од програмата Меѓу-религиска соработка во Македонија, на 29.03.2004 година, студентите и некои од професорите од Факултетот за исламски науки остварија посета на Богословскиот факултет /;Св. Климент Охридски" и на Средното богословско училиште. На Богословскиот факултет беа пречекани од деканот на факултетот Јован Таковски, кој наедно одржа поздравен говор поса-кувајќи им добредојде на гостите истак-нувајќи дека посетата има исклучително големо значење затоа што овозможува меѓусебно запознавање, придонесува за зголемување на меѓусебната почит и овоз-можува подобра иднина на нашата земја.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA