Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 34 Јануари 2004
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Публикации
Форум
Луѓе
Историјат на граѓанското општество
Интервју
Совет на Европа
Концепти
Q&A
Погледи
Претставување
Донатори
Избор

Четврти Светски социјален форум
Дијалог за формулација на поинаков свет
Светскиот социјален форум 2004 година во Мумбаи (Бомбај) Индија по четврти пат собра голем број организации и движења на граѓанското општество, по претходните три одржани во Порто Алегре, Бразил. Форумот оваа година се одржа од 16 до 21 јануари 2004 година.
Коментар
Парламентот на граѓанските организации како повод
Парламентот на Република Македонија, на крајот од јануари, го доби својот специфичен партнер во креирањето на иднината на земјава, првиот македонски невладин парламент. Веста за оформувањето зазема достојно место, пропратена е со доза на респект што може да се толкува како израз на веќе етаблираното сознание за присуството на граѓанскиот сектор во земјава.
Во БудимпеШта одрЖана Конференција ЗНАЧАЈНА за развојОТ на граЃанските организации
Законот ги потикнува организациите да станат транспарентни и отчетни кон оние кои ги насочиле средствата
„Процентна филантропија - 1% закон“ беше тема на конференцијата која се одржа во Будимпешта на 19 и 20 јануари годинава, во организација на Непрофитниот инфор­мациски и обучувачки центар (НИОК) од Будимпешта. На конференцијата учествуваа претставници на граѓански организации, надлежни државни институции и експерти од повеќе од 15 земји од регионот и Европа (Унгарија, Словачка, Полска, Литванија, Романија, Молдавија, Естонија, Словенија, Хрватска, Србија и Црна Гора, Босна и Херце­говина, Бугарија, Холан­дија, Велика Британија, Маке­до­нија).
Нов сооднос помеЃу меЃународните невладини организации и Советот на Европа
Премин од консултативен во партиципативен статус
Проф. д-р Мирко Спироски - прет­се­давач на Македонскиот центар за меѓу­народна соработка

Минатата година, поточно на својата 861 седница одржана на 19 ноемви 2003 година, де­легатите заменици-ми­нис­три од Советот на Европа усвоија измени на резо­луцијата „Партци­па­тивен статус на меѓународните невладини организации во Советот на Европа“ (Рес(2003) 8). Комитетот на министри од Европската Унија ги прилагоди новите измени и ја објави пре­чистената верзија на оваа резолуција чиешто основ­но значење е менувањето на консултативниот статус на меѓународните невла­дини организации (МНВО) во Советот на Европа во пар­тиципативен статус.
Интервју: ИГОР ВељковиЌ, претседател на здруЖението на граЃаниТЕ Х.Е.Р.А
Официјалните податоци за ХИВ/СИДА не ја реалната состојба во отсликуваат Македонија
Катерина Богоева

Крајот на минатата година, поточно првата половина на месец декември, меѓу другото, помина и во знакот на борбата против ХИВ/СИДА. Здружението на граѓани Х.Е.Р.А со своите активности станува се повидлив сегмент во граѓанската борба за акту­елизирање на проблемите поврзани со болеста на минатиот, но за жал, по се изгледа и на овој век.
Сметководство на непрофитните организации i
Сметководство на непрофитните организации i Платен промет на непрофитните организации
Дали мора непрофитната организација да работи по пат на жиро-сметка? Што се и кои се обрасците на платниот промет, што содржи налогот за уплата, а што налогот за исплата , се дел од прашањата на кои во овој број на Граѓански свет нудиме одговори во обид да се олесни процесот на сметководството на непрофитните организации. Одговорите ги подготвија Милка Божиновска-Миова и Емина Нурединоска, користејќи го мате­ријалот „Moram, mogu i hocu (racunovodstvo malih udruga)“ ИЦНЛ, Ри-Центар.
Џорџ Сорос е „ифрит лут“
Сорос направи милијарди предвидувајќи „финансиски крахови“. Сега мисли дека Буш создава еден
ФОНДАЦИЈА МОБИМАК
Давањето придонес кон општеството е нивна основна ориентација
Фондацијата МОБИМАК е меѓу првите во земјата чијшто основач е деловната компанија - МобиМак која континуирано е ориентирана кон давање придонес кон општеството во коешто дејствува. Таквата ориентација го иницира создавањето на Фондацијата чиешто едногодишното постоење минатата година беше одбележано под мотото „Една година хуманост на дело“.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA