среда, 05 јуни 2013

english version

Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ
Последно издание
Нарачка преку e-mail
Контакт
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Билтен за меѓурелигиска соработка  Број 1

Билтен за меѓурелигиска соработка
Билтен за меѓурелигиска соработка
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) е организација на граѓанското општество, чија цел е поттикнување, поддршка и развој на локални, регаонални и меѓународни иницијативи за унапредување на одржливиот развој на човечките ресурси во Македонија и надвор од неа. Од оваа година МЦМС започна да ја спроведува програмата Меѓурелигиска соработка во Македонија (ПРМ). Целта на програмата е да се зголеми меѓусебното разбирање на црквите и верските заедници и разбирањето за нив кај македонската јавност. Целна група е целокупната јавност во Република Македонија. Конкретна целна група се членовите и активистите на сите верски заедници во Македонија, со фокус на студентате од образовните институции (теолошки средни училишта и факултети) како директни корисници.
За билтенот...
Согледувајќи ја потребата за поинтензивна комуникација и соработка на црквите и верските заедници и информирање на пошироката јавност за нивните активности, поттикнат од некои иницијативи во са-мите верски заедници (како на пример предавање на Богословскиот факултет од деканот на Факултетот за исламски науки и обратно), МЦМС ја изготви програмата Меѓурелигиска соработка во Македонија.
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
Од историјата на Македонската Православна Црква
Христијанството во Македонија, па и пошироко на Балканот, прв го про-поведа и проширува Светиот апостол Павле при своите мисионерски патувања, за што сведочати Делата Апостолски. На тие негови патувања го придружуваат и апостолите Лука, Тимотеј, Сила и Тихик кои и самите независно од Светиот апостол Павле работат на христија-низација на овие простори. Низ Македонија проповеда и Светиот апостол Андреј Првоповикан кој и го поставува Светиот апостол Урбан за прв епископ во Македонија.
Богословски факултет Св. Климент Охридски
Македонска Православна Богословија Св. Климент Охридски, Скопје
На 26.09.1967 година Светиот Синод на Македонската Православна Црквадоне-се одлука за отворање Православна Богословија, средно-образовен теолошки центар, од кој што ќе се изнедрува нас-тавниот кадар за потребите на Црквата. Програмата за редовната настава беше утврдена на првиот наставнички совет одржан на 17.10.1967 година со бла-гослов на тогашниот Дебарско- Кичевски Митрополит г. Методиј. На почетокот Богословијата беше сместена во манас-тирот „Горни Свети Илија" во село Бањани во скопската околина.
Исламска заедница
Исламската заедница и нејзините институции
Исламската заедница во Република Македонија е независна органи-зација, која дејствува како правен субјект базиран според исламските норми и правила, како и според законите коишто се на сила. Таа е продолжување на институцијата Шејхул Ислам, од постотоманскиот период кој трае повеќе од 100 години. Во овие краишта работела и дејству-вала во различни форми, под раз-лични владеења и системи, бранејќи го продолжувањето на исламот како од историски, така и од културен и верски аспект.
Факултет за Исламски науки
Средно исламско училиште „ИСА БЕГ МЕДРЕСА"- Скопје
Средното Исламскоучилиште (СИУ) Исабег Медреса е достоен продолжувач на вековната традиција на некогашната медреса што датира од втората половина на 15-тиот век (1469) кога Гази Иса Бегјаосновамедресата со истото име, продолжувајќи ја традиција на неговиот татко, Исак Бег, кој ја изградил првата медреса на Балканот. Вистински блесок на Медресата Иса Бег повторно ќе и биде вратен во 1936 година, кога ќе се реакгивира и ќе се здобие со статус на средно училиште за подготвување имами, муал-лими, и други верски службеници. Во Медресата главно се изучувале верски предмети, како и арапскиот, турскиот, францускиот и бошњачкиот јазик, како и општа и национална историја, географија, математика, физика, хемија, логика, психологаја и педагогија.
Еврејска заедница
Еврејска заедница во РМ
Еврејска заедница во РМ
Краток осврт на историјата на методизмот во Македонија
Можеби голем број од луѓето, кои го слушаат терминот „протестанизам", реагираат збунето. Некои се дури и непријателски расположени, обвинувајќи не како секташи, нововерци. Се поставува прашањето: како протестанизмот дошол во Македонија и на балканските простори и кое е неговото значење. За времето на Инквизицијата и инду-лгенциите многу нешта не биле во соглас-ност со библијата. Мартин Лутер бил калуѓер, кој читајќи ја библијата, дошол до сознание дека треба да се изврши реформа во самата Католичка црква. Во 1517 година Мартин Лутер ги обе-лоденил тезите за реформа.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA