Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 51
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Концепти
Интервју
Погледи
Репортажа
Претставување
Публикации
Прашања и одговори
Луѓе
Искуства од регионот
Донатори
Избор

Коментар
Продолжуваме со нова енергија
Завршуваме со летните одмори. И, се враќаме со полна енергија да се обидеме да продолжиме да го исполнуваме граѓанскиот свет околу нас со нови активности, да стекнеме нови искуства од новите предизвици што се наметнуват како реалност во престојниот период. Заминуваат многу традиционални донатори, долгогодишни поддржувачи на граѓанскиот сектор во Македонија.
Првото сеопфатно истражување за граѓанското општество во Македонија
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ПОЕФИКАСНИ ОД ДРЖАВАТА
Индексот на граѓанското општество на Цивикус (ИГО) е акциско-истражувачки проект што цели кон проценка на состојбата на граѓанското општество во земјите низ светот, со намера да обезбеди основно познавање и да даде придонес на иницијативите за јакнење на граѓанското општество. 
избор
Иднината на евроинтеграцијата (1)
И додека аналитичарите понудија низа мислења за тоа зошто новиот устав не успеа да ја освои поддршката од народот, останатите ги сфатија гласовите против како неизбежна, растечка болка која ќе побара од европските лидери да се вратат на своите работни маси
репортажа: Летен камп
ДЕСЕТ ДЕНА ЗА ПАМЕТЕЊЕ
Од 9 до 19 јули оваа година во Охрид, се одвиваше летниот камп за учениците од училиштата вклучени во програмата Применето образование на младите Роми. Кампот опфати 76 ученици и 15 наставници од 15 основни училишта
УНСЦ
Четири години од Резолуцијата 1325
Во октомври 2005 година, Советот за безбедност на Обединетите нации (УНСЦ) ќе одбележи че­тири години од донесувањето на Резолуцијата број 1325. Зад оваа бројка се крие посветеноста на овој документ – Резолуција за жените, мирот и безбедноста.
Запишување во регистарот за здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика
Се отвораат нови законски можности за граѓаните
Со последните измени на законот за социјална заш­ти­та од 2004 година дадена им е можноста на здру­же­нијата на граѓани и на физичките лица да можат да вршат работи од областа на социјалната заштита ут­врдени со овој закон (чл. 4 од Законот за изменување и дополнување на законот за социјална заштита, бр.65/2004).
луѓе: Кочо Андоновски
НАШИТЕ НАЈГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ СЕ МЕНТАЛИТЕТОТ И ПРЕДРАСУДИТЕ
Маја Корубин координатор на СОС-телефонот за деца и млади
Расте бројот на јавувања поврзани со било каква форма на насилство
Една од нашите цели е и поголема соработка на граѓанскиот сектор со бизнис-секторот и градење доверба и поддршка од социјално одговорните претприемачи во Македонија.
ЦЕНТАР ЗА ЕТИКА
Асоцијација за етички истражувања и етичко образование
“ЦЕНТАР ЗА ЕТИКА” како асоцијација за етички истражувања и етичко обра­зование е невладина организација основана во април 2004 година од страна на проф. д-р Кирил Темков како нејзин претседател, проф. д-р Стојан Пржовски, проф. д-р Олга Пешевска-Заревска, доц. д-р Иванчо Атанасовски, доц. д-р Јован Лозановски и м-р Дејан Донев, како секретар на истата.
Мобилизација на ресурси I
Мобилизација на ресурси наспроти мобилизацијата на фондови
Во овој и во наредните неколку броеви на Гра­ѓан­ски свет во рубриката онцепти ќе пи­шу­ва­ме за обилизацијата на ресурси, оп­фа­ќај­ќи ги нејзините концепциски основи, стратегиите за мобилизација на ресусри и различните на­чи­ни на мобилизација на ресурси.
погледи
ОСНОВНИ ЕТИЧКИ ВРЕДНОСТИ ВО ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Во современото доба на демократија и либерализам с$ повеќе се говори за етиката како насока во живеењето со помош на којашто не само што се создаваат услови за опстанок на човекот, туку и се унапредува ква­ли­те­тот на неговиот живот. Во обидите за унапредување на човеч­ки­от живот, преку вистинскиот извор на вредностите, активно се вклу­чуваат и граѓанскит организации.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA