Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 36 Март 2004
Настани
Коментар
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Интервју
Публикации
Форум
Луѓе
Историјат на граѓанското општество
Концепти
Q&A
Погледи
Совет на Европа
Претставување
Донатори
Избор

Порака до Стразбур
Велам Македонија
Мојата земја е Република Македонија. Јас сум граѓанин на Република Македонија. Културата ми е македонска, како и традицијата на мојата земја. Работам во македонска граѓанска организација. Говорам, како и моите претци, македонски јазик. По националност сум Македонец, како и другите мои сонародници кои се самоидентификуваат така насекаде во светот. И никој не може и не смее да ми го одземе тоа.
Реакција на повеЌе граЃански организации, медиуми и институции по повод Директивата ЕБ(2004) 05 на Советот на Европа
„Кажи Македонија“
“Кажи Македонија” – е наслов на кампањата што во земјава започна на 19 март под иницијатива на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Институтот Евро Балкан, Економскиот институт, Инсти­тутот за македонски јазик, Институтот за национална историја, Институтот за социо­лошки и политичко-правни науки, ОХО, Транспарентност Македонија, Сојузот на историчарите, Фондацијата Институт Отво­рено општество Македонија (ФИООМ), неколку дневни весници и институции. Кампањата е реакција на Директивата ЕБ (2004) 05 на Советот на Европа од 2 март 2004 година за употреба на референцата “Бивша Југословенска Република Маке­донија” и за лицата кои припаѓаат на малцинството или кои зборуваат јазик на малцинството надвор од земјата за да се користат за сите цели во рамките на Советот на Европа.
Интервју: Проф др. Софијанка ГламоЧанин, претседател на организацискиот одбор на Кампањата “Пријатели на Клиниката за детски болести”
Граѓаните сакаат да донираат, но треба да ги потсетиме
Македонската јавност од ноември, минатата година, има отворена можност да се вклучи во исклучително значајната акција посве­тена на децата, нивното здравје и иднина. Кампањата “Пријатели на Клиниката за детски болести” успеа да го привлече вниманието на граѓаните од земјава, но и на престав­ниците на странските држави, на гра­ѓанските здруженија, на бизнис-сек­торот, уметниците, естрадните ѕвезди, медиу­мите...
ТЕМИС - ЗдруЖение на ЖениТЕ правници во Македонија
Во центарот на интерес - проблемот на трговијата со луѓе
Здружението на жените правници во Ре­публика Македонија ТЕМИС од Скопје е основано на 17 април 2002 година со цел професионална обука и размена на искуства во насока на унапредување на статусот на жената во општествениот и политичкиот живот. Во моментов ТЕМИС има 120 членови, а најголемиот број од нив се адвокатки.
Реализирана знаЧајна иницијатива на група граЃански организации
Македонија доби Граѓанска платформа
На 16 март 2004 година во Скопје беше основана Граѓанска платформа на Маке­донија, иницирана од група граѓански организации посветени на градење на граѓанското општество во земјава. Идејата за основање, во основа се темели на поврзу­вање на граѓанските организации во демо­крат­ска расправа на идеи, фор­мулација на предлози, слободна размена на искуства и меѓусебно поврзување за делотворна акција насочена кон постигнување вид­ливи резултати во општеството.
НВО И СОВЕТ НА ЕВРОПА
Правила за партиципативниот статус на меѓународните НВО во Советот на Европа II
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA