Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Прашања и одговори

Статус на организација од јавен интерес

Во повеќето континентални европски земји, именувањето на одредена организација како “организација од јавен интерес” укажува на тоа дека организацијата има стекнато одреден “статус”. Таа не се регистрира како одделно правно лице. Статусот на јавен интерес се доделува откако организацијата ќе се регистрира како правно лице (вообичаено како здружение или фондација). Ако организацијата од јавен интерес престане да ги исполнува условите во врска со овој статус, истата ќе се соочи со одземање на статусот, како и поволностите кои се поврзани со него, иако си уште може да продолжи со дејствување. Статусот на јавен интерес вообичаено се смета за доброволен. Стекнувањето со статус на јавен интерес подразбира и стекнување со одредени поволности, но оваа можност во законот вообичаено не ги попречува правата на поединците да формираат организација за лични цели, ниту ја попречува организацијата да функционира без таквиот статус, дури и во случај кога истата е формирана за цели од јавен интерес.

Пристапот кон јавниот интерес е различен во Велика Британија. Имено, во оваа земја сите организации со ексклузивни цели од јавен интерес се сметаат за “добротворни организации”. Во Англија и во Велс, добротворните организации со приходи од над 5.000 британски фунти мораат да се регистрираат во Комисијата за добротворни организации во Англија и во Велс (со одредени исклучоци). Добротворните организации со приходи под 5.000 британски фунти самите решаваат дали ќе се регистрираат. Во Шкотска тие се регистрираат во Канцеларијата на регулаторот за добротворните организации во Шкотска. Од друга страна, добротворните организации во Северна Ирска не се регистрирани, ниту пак можат да го сторат тоа. За да се стекнат со статус на добротворни организации со цел да добијат одредени даночни олеснувања, тие мора да се пријават во Управата за јавни приходи.

Главната цел за воведување на статусот на јавен интерес вообичаено е промоција на дејности од јавен интерес. Владите признаваат дека ОЈИ поефективно им служат на потребите на локалните заедници и општеството во целина. Преку утврдување на општествените потреби, тие ги дополнуваат или заменуваат обврските на државата или пак обезбедуваат услуги каде има помала понуда на истите. Често пати овие организации брзо ги идентификуваат и утврдуваат општествените потреби за разлика од власта и се во можност за испорака на услуги на поефикасен и понепосреден начин. Исто така, во процесот на обезбедување на нивните услуги, ОЈИ може да генерираат приватни средства, кои ги дополнуваат и заштедуваат државните средства, како и да мобилизираат поддршка од пошироката заедница.

Овој статус е прифатен низ поголем дел од Европа со цел да се:

  • Поттикне проток на приватни финансии до граѓанските организации преку поттикнувањето приватни донации за ОЈИ – пр. донации од поединци и претпријатија (Унгарија), процентуалниот механизам (Полска);
  • Овозможување соработка помеѓу државата и граѓанските организации во процесот на обезбедување социјални услуги. Во Полска ОЈИ се подобни да учествуваат на тендери за социјални услуги рамноправно со агенциите на владата. Унгарскиот Акт за ОЈИ воведе две нивоа на статус на јавен интерес: основен и специфичен. Организациите може да се стекнат со статусот на “организации со специфичен јавен интерес”, ако се избрани за преземање на обврските на централната или локалната власт, вообичаено преку потпишување договор со државно тело;
  • Зајакнување на односите на граѓанските организации со јавноста. Со воведувањето на Законот за ОЈИ, во Полска се очекува создавање на јадро на потранспарентни и поодговорни ГО кои ќе придонесат за подобрувањето на генерално лошиот имиџ на секторот и зголемување на довербата во граѓанските организации.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA