Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 52
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Концепти
Интервју
Погледи
Репортажа
Претставување
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Искуства од регионот
Донатори
Избор

Интервју со Бардил Јашари, директор на Фондацијата “Метаморфозсис”
Државните институции немаат визија за нивната улога во развојот на информатичкото општество
Во септември, од страна на Парламентот, беше усвоена Националната стратегија за развој на информатичкото општество во чиешто изготвување, но и приближување до јавноста, учествуваше и Фондацијата “Метаморфозис”. Што нуди стратегијата во развој на граѓанското општество во Македонија?
Еко-храна, Гевгелија
Одржливо органско земјоделство
Здружението Еко-храна од Гевгелија е едно од малкуте граѓански организации коишто фокусирано работат на една област на животната средина и земјоделството. Уште од 2002 година ова здру­же­ние, чиј полн назив е Здружение за производителите на органска храна и чувари на околината Еко-хра­на, го насочува своето внимание на производството на здрава, орган­ски проеизведена храна.
Организираната заедница и нивниот свештеник досега прифатија 97 деца
“ДОАЃАА ОВДЕ ДА НАЈДАТ ЉУБОВ!”
На денот на “Св. Петар и Павле” во малата црква во се­ло­то Вала Попули во Романија беше многу свечено. Служ­­бата се случуваше во дворот на црквата, кој бе­ше преполн со луѓе. Она што му паѓаше во очите на оној што нема многу информации за се­лото е големиот број де­­ца наспроти малиот број возрасни. Тие не личат како да се бра­ќа и сестри, некако се на мно­гу слична возраст, многу раз­лич­ни физички…
Иднината на евроинтеграцијата (2)
Економија, имиграција и национализам
Многу Европејци станаа претпазливи токму на тој вид “крут” јазик. Експертите веднаш беа обвинети, исто ка­ко и неверојатната должина на текстот на Уставот (191 страница на француски, 230 на холандски), што придонесе за непо­врзаноста помеѓу Брисел и “вистинската” Европа.
погледи
Децентрализација: императив или предизвик
Децентрализацијата на власта или реформата на сис­темот на локалната самоуправа без сомнение е еден од најважните приоритети не само на Владата на Ре­пу­бли­ка Македонија, туку и на заедницата во целина. По за­вршувањето на реформите многу работи во нашето општество ќе бидат изменети на подобро.
Мобилизација на ресурси II
Типови ресурси
Мобилизацијата на ресурси можеме да ја дефинираме како процес на прибирање различни типови ресурси коишто се потребни за работата на нашата органи­за­ци­ја. Фан­дрејзингот е само еден дел од мобилизацијата на ресурси. Парите се еден од клучните ресурси, но постојат и други корисни ресурси.
Непристоен предлог до судството
Како да се стави крај на реформскиот илузионизам?
Анкетите покажаа дека директните целни групи не се многу заинтересирани за реформите во судството, покажаа недостаток на информираност и мешање на извршната власт во работата на судската власт
коментар
Информираноста - право и потреба на граѓаните
коментар
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA