Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 31 Октомври 2003
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Интервју
Публикации
Форум
Луѓе
Историјат на граѓанското општество
Историјат на МЦМС
Концепти
Q & A
Погледи
Претставување
Донатори
Избор

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ

Граѓански свет, број 31, октомври 2003 г.

Корица

Последна и насловна странаВтора и претпоследна странаБрој 31 Октомври 2003
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Интервју
Публикации
Форум
Луѓе
Историјат на граѓанското општество
Историјат на МЦМС
Концепти
Q & A
Погледи
Претставување
Донатори
Избор
Број 31 Корици
Број 31 Импресум

Главен и одговорен уредник: Сашо Клековски
Уредници: Гонце Јаковлеска, Катерина Богоева, Маријана Иванова
Лектор: Даниел Медароски
Издавачки совет: Зоран Костов, Мирко Спироски, Теута Чучкова-Крашница, Наташа Габер, Нурие Кадриу, Мухамед Точи, Драги Костадиновски, Свето Стефановски и Сашо Клековски

Адреса на редакцијата: “Никола Парапунов” бб, п.фах 55, 1060 Скопје, Република Македонија

Телефон: 02/3065-381;
Факс: 02/3065-298
Е-маил: graganskisvet@mcms.org.mk

„Граѓански свет“ го издава Македонскиот центар за меѓународна соработка, Скопје

Дизајн: Барбаре/Гелевски - КОМА - Скопје
Печати: „Боро графика“

Ставовите и мислењата објавени во текстовите на „Граѓански свет“ не се одраз на ставовите и мислењата на МЦМС.

Насловна страница: Фото Небојша Гелевски

Внатрешните страници на „Граѓански свет“ се печатени на рециклирана хартија.

 

©MCMS - designed by KOMA