Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 42 Октомври 2004
Луѓе
Историјат на граѓанското општество
Форум
Прашања и одговори
Концепти
Интервју
Тема
Погледи
Донатори
Репортажа
Искуства од регионот
Избор
Претставување
Публикации
Календар
Европа
Свет
Настани
Коментар
Балкан експрес

Коментар
Коментар
Да ви ја претставам денешницата: „Денеска 24.000 луѓе ќе умрат од глад. Сиромаштијата и не­еднаквоста растат. Над 860 милиони луѓе низ светот се неписмени. 98% од нив живеат во земјите во развој. Една третина од жените се физички малтретирани, присилени на секс или злоуптребени на друг начин. 70% од луѓето кои живеат под линијата на сиромаштијата се жени. Учеството на жената во работната сила во периодот на транзиција е намалено. Стапката на вра­ботеност кај мажите (61.8%) е по-висока од таа кај жените (38.2%). Секоја 1,2 секунда едно дете се раѓа во сиромаштија, секои 3 секунди едно дете умира од некоја болест, секои 7 секунди едно дете умира од глад или ненахранетост.
Што работат граѓанските организации? Кои се нивните резултати?
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Фондовите на Европската Унија II
КАРДС и ЕИДХР
Во Раштак културното наследство не е само за прераскажување
Егзистенција на традиционален начин
а да дојдете во Раштак треба да поминете 11 километри на севе­роисток од Скопје и да минете низ четири села (Синѓелиќ, Стај­­ковци, Црешево и Булачани). От­како ќе освоите околу 700 метри над­морска височина од Скоп­ска Црна Гора на чии падини се наоѓа Раштак пред вашиот поглед ќе “пукне” целата скопска котлина. Раш­тан­ци се многу горди на своето место, дури и оние кои поради економски причини се “пограѓаниле”, пензионерските денови или барем викендите и слободните денови ги минуваат во идиличниот роден крај.
Одржливост на проекти II
Одржливост на проекти II
Постои ли меѓусебна доверба кај граѓанските организации
Бариерата во меѓусебната соработка се уште постои
Ферид Мухиќ, претседател на Проектот за заедничка визија ПЕВ Македонија
Мирот е реалност, а не можност на овие простори
Градење траен мир и надминување конфли­кти е суштината на вашето истра­жување како дел од Проектот за заед­ничка визија ПЕВ Маке­до­нија “Запис за Маке­донија”. Колку е реално можен мирот на ова тло, ко­га резултатите покажаа по­ла­ризирани ставови на гра­ѓаните, политичарите и прет­ставниците на меѓу­народ­ната заедница, кои, секој на свој начин, ги толкуваа резултатите. Па така, гра­ѓаните ги обвинија поли­ти­чарите за настаните во 2001 го­дина, странците сметаат дека сиромаш­ти­јата довела до влошување на меѓует­ничките односи, додека по­ли­тичарите објаснуваат де­ка се работи за наследени проблеми?
Фондација за развој Анадолија
Фокус на проекти за едукација и хуманитарна помош
Ебарт/Медија документација - Белград, Србија и Црна Гора
Поттикнување на квалитет и точност на објавените информации
погледи
Малите заедници во транзиција и граѓан­­­­­ските и/или невладините организации
Со појавата на новите граѓански субјекти во нашата општествена и културна реалност, на луѓето кои професионално се занимаваат со следење и проучување на општествените процеси, им се отворија нови истражувачки хоризонти. Во државите каде што граѓанското општество е традиционална вредност и функционира од многу поодамна, истражувачите востановија посебна истражувачка дисциплина, која, некои од нив, колку сериозно, исто толку и иронично, ја нарекуваат “НВО-логија” (НГО-логѕ), или дисциплина за истражување на невладините организации.
Асоцијација за социо-економски развој
Поддршка на одржливиот социјален и економски развој
Асоцијацијата за социо-економски развој (АСД) е граѓанска организација формирана во јули, 2002 година. Во неа членуваат економисти, социолози и други истражувачи, кои се фокусирани на различни теми од социјалниот и економскиот развој на земјава. Главна цел на организацијата е подршка на институциите, политиката и активностите за промоција на одржлив социјален и економски развој.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA