Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 13 Февруари 2002  Публикации

КОМАЈА
Љубовно-еротска терапија
Здружението "Комаја" ја издаде брошурата под наслов "Љубовно-еротска терапија", во која ги опишува техниките насочени кон интегрален развој на човечката личност, преку подобрување на љубовно-еротскиот живот.
МУЛТУКУЛТУРА – Тетово
Мултидеа
Здружението „Мултикултура” од Тетово почна да го издава списанието „Мултидеа”, наменето за младите.
ЕД „ПЛАНЕТУМ” - СТРУМИЦА
Еко-плус
Еколошкото друштво „Планетум” од Струмица го издава билтенот Еко-плус, со поднаслов „Прво независно еколошко гласило во Струмица”. Целта на овој билтен, кој излегува со финансиска поддршка на МЦМС, е да ги запознае граѓаните со проблемите поврзани со животната средина во градот и со работата на еколошкото друштво „Планетум”.
РЕЦ
Брошури за Архуската конвенција
Македонската канцеларија на Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа од Унгарија, издаде три брошури чија цел е приближување на трите основни делови на Архуската конвенција до пошироката јавност.
ЕД. ВИНОЖИТО - ШТИП
Еколошки информатор
МЦМС финансиски поддржа излегување на уште еден билтен: Еколошки информатор на еколошкото друштво „Виножито” од Штип.
АРКА - КУМАНОВО
Веб-страница за активностите на здружението
Здружението АРКА - Форум за правата на Ромите од Куманово, подготвува веб-страница на која ги претставува своите тековни и завршени проекти, поврзани со правата на Ромите. Страницата, чија адреса е www.arka.org.mk , е во подготовка, а моментно функционираат линковите за активностите и персоналот на здружението. Во подготовка се линковите за настани, фотографии, контакти и други информации. 
СРНА - СКОПЈЕ
Прекрасниот свет на кучињата
Друштвото за заштина на животните „Срна” од Скопје ја издаде брошурата под наслов „Прекрасниот свет на животните”, со финансиска поддршка од Институтот за трајни заедници од Вермонт, САД.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И МИЛИЕУКОНТАКТ ООСТ-ЕУРОПА
Прирачник за Архуската конвенција
Министерството за животна средина и просторно планирање и холандската организација Милиеуконтакт Оост-Еуропа го издададоа преводот на македонски јазик на Прирачникот за имплементација на Архуската конвенција (конвенција за пристап до информациите, учество на јавноста и пристап до правдата од областа на животната средина).
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Број 13 Февруари 2002
Број 13 Фебруари 2002
Вовед
Календар
Публикации
Тема
Интервју
Погледи
Настани
Концепти
Q&A
Појмовник
Форум
Претставување
Донатори
Избор
 

©MCMS - designed by KOMA