Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 67

   

Концепти

ПОЗНАВАЊЕ И СТАВОВИ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 

Истражувањето за довербата, одговорноста за општествените прашања и добротворството во Македонија го адресираше и познавањето и ставовите за конкретни граѓански организации и личности од граѓанскиот сектор.

Покрај општото познавање на граѓанските организации испитувано е и познавањето на граѓанските организации кои работат во три области: борба против сиромаштијата, развој на граѓанското општество и борба против корупцијата.    

Познавање на граѓански организации кои работат во кон­кретни области

Познавањето граѓански организации кои работат во кон­кретни области е истражувано за организации кои работат во борба против сиромаштијата, развој на граѓанското општество и борба против корупцијата, при што е побарано од испитаниците да наведат конкретни организации без да се потсетуваат или да им се даваат примери.

Познавањето организации кои работат во овие три области е различно, при што релативно подобро е познавањето организации кои работат во борба против сиромаштијата, отколку организации кои работат на јакнење на граѓанското општество, а уште послабо е познавањето на организации кои работат на борба против корупцијата.

Графикон 1.

Препознати организации во борба против сиромаштијата?

На првите две места на листата на граѓански организации кои работат на полето на сиромаштијата се организации кои имаат социо-хуманитарен карактер и се занимаваат главно со итна помош. И покрај тоа што целна група на овие организа-ции се најсиромашните, општиот тренд дека подобри познавачи се оние со повисоки примања по член на семејството е карактеристичен и тука. Мнозинство од граѓаните (62.2%) не знаат да наведат ниту една граѓанска организација која работи на полето на сиромаштијата.

 

Графикон 2.

Препознати организации кои работат за јакнење на граѓанското општество

Како организации кои работат на јакнење на граѓанското општество се препознаваат организации кои и навистина го имаат специфично зацртано развојот на граѓанското опште-ство како своја цел, потоа организации кои работат на заштита на човековите права, избори и демократизација и сл. Големо мнозинство од граѓаните (70.9%) не знаат да наведат ниту една организација која работи на полето на јакнење на граѓанското општество.

Графикон 3.

Препознати организации кои работат во борба против корупцијата

За организациите кои работат на борба против корупцијата има уште послабо познавање, па така дури и оние кои себеси се сметале за познавачи имаат наведувано нерелевантни одговори, односно организации кои немаат директни активности во таа област. Ова одговара на ниското ниво активности кои граѓанските организации ги преземаат за борба против корупцијата. Иако не е граѓанска организација, Антикорупциската комисија се доживува како најактивна во борбата против корупцијата и е најчесто спомнувана. Големо мнозинство од граѓаните (75.7%) не знаат ниту една организација која работи на борба против корупцијата.

Познавањето на граѓанските организации е испитувано и со потсетување. Испитувана е општата информираност (слушнале) и познавањето (знаат) за листа од 23 орга­ни­зации.

Граѓаните покажуваат различна општа информираност и познавање на различни организации.

 

Позитивни/негативни ставови за граѓанските организации

Од познавачите за секоја поединечно од 23-те организации, наведени на листата, е побарано да одговорат дали имаат позитивен или негативен став. 

Позитивните ставови за граѓанските организации се многукратно почести во однос на негативните. Појавата на негативни ставови за конкретни организации се јавува кај незначително малцинство од испитаниците (до 10%), а само за вкупно три од посочените 23 организации негативните ставови се над 10% (од 11,7 до 16,6%) и претставува мало малцинство од граѓаните.

Очигледно е дека во јавноста преовладува позитивното мислење за сите испитувани граѓански организации. Односот на позитивни спрема негативни ставови е позитивен за сите организации кои биле вклучени во истражувањето, односно на секој испитаник со негативен став доаѓа минимум 1,7 испитаници со позитивен став (за најниско рангираните организации) до максимум 13,5 испитаници со позитивен став (за највисоко рангираната организација).

 

Графикон 4.

Однос на позитивни спрема негативни ставови1

 

Заклучок

Добро општо познавање на граѓанските организации, но значително послабо познавање на нивната работа во конкретни области

Граѓаните во Македонија покажуваат добро општо познавање на граѓанските организации. Големо мнозинство (67.2%) од граѓаните знае да наведе конкретни граѓански организации.

Неповолни податоци се добиваат кога од општо познавање се оди кон истражување на специфичните познавања за тоа што работат граѓанските организации. Па така мнозинство од граѓаните (62.2%) не знаат да наведат ниту една граѓанска организација која работи на полето на сиромаштијата, а големо мнозинство не знаат да наведат ниту една организација која работи на полето на јакнење на граѓанското општество и на полето на борба против корупцијата (70.9%, осносно 75.7%). Ова укажува на тоа дека граѓанските организации не се доволно профилирани во јавноста бидејќи големо мнозинство од граѓаните (над 2/3) не се во можност да поврзат конкретни организации со активности во конкретни области.

 

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA