Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 67

   

Билјана Бејкова, проектен менаџер во НВО Инфоцентар

Успешните односи со јавноста градат позитивна репутација

Мотото на НВО Инфоцентар е „Станете видливи и влијателни”. Како би го образложиле мотото и улогата на НВО Инфоцентар во рамките на граѓанскиот сектор?
НВО Инфоцентар е единствената граѓанска организација во Македонија која всушност ја има улогата на непрофитна агенција за односи со јавноста. Тоа значи дека НВО Инфоцентарот им овозможува на формалните и неформалните граѓански иницијативи во државава да добијат соодветен простор во медиумите, успешно да ја пренесат својата порака до јавноста, да го креираат јавното мислење и да станат релевантен фактор во креирањето политики во клучните општествени сфери. За таа цел, НВО Инфоцентарот на над 200 активни граѓански иницијативи на територијата на цела Македонија веќе четири години им обезбедува постојани и бесплатни услуги во областа на односите со јавноста. Така, овие иницијативи на располагање имаат комплетно опремена сала за прес-конференции, дебати, обуки и други јавни настапи, во центарот на Скопје, а покрај логистичката под­дршка, добиваат и комплетна експертиза (од креирање комуникациски планови, до конкретна комуникација со новинарите). Тимот од експерти на НВО Инфоцентарот сето тоа го прави со една единствена визија, за демократски развиено општество, со влијателен, одржлив и транспарентен граѓански сектор. Оттаму, улогата на НВО Инфоцентарот е да биде креатор на позитивна репутација, доверба и влијание на граѓанскиот сектор во општеството, со развиена, постојана и одржлива експертиза во сферата на односите со јавноста и јавното застапување.

Се има впечаток дека улогата на НВО Инфоцентарот во последно време е поширока во смисла на тоа што порано главно граѓански организации, на кои во центарот на вниманието им се животната средина и човековите права, одржуваа прес-конференции во Центарот. Во последно време с$ е поширок кругот на граѓански организации кои одлучуваат да се обратат на јавноста преку Центарот. На што се должи ова? Ваша одлична маркетиншка акција или нешто друго...?
Граѓанските формални и неформални иницијативи во Македонија с$ повеќе ја препознаваат потребата од нивно постојано присуство и влијание во јавноста, па оттаму, тие со поддршка на НВО Инфоцентарот, с$ повеќе се охрабруваат и с$ почесто организираат јавни настапи на кои ги презентираат своите ставови, барања, реакции, предлози за надминување одредени проблеми и слично. Она што нас во НВО Инфоцентарот многу н$ радува е фактот дека бројот на здруженијата кои ги користат нашите услуги е с$ поголем и спектарот на проблеми со кои се занимаваат тие е с$ поширок. Ако во почетокот највидливи беа еколошките здруженија и оние за човекови права, сега, во НВО Инфоцентарот на секојдневна основа соработуваме со голем број локални и национални организации кои се занимаваат со проблемите во областа на економијата, социјалата, здравството, образованието, младите...

Овие иницијативи сфатија дека за да влијаат врз јавното мислење, за да ги мобилизираат граѓаните, за да учествуваат во процесите на одлучување, за да си го зголемат членството, за да го привлечат интересот на медиумите, па и на донаторите, мора да изградат односи со јавноста по сопствена мерка. Успешните односи со јавноста градат позитивна репутација за една организација, а репутацијата, пак, е основната мерка за успехот. Она што исто така не треба да се заборави е фактот дека НВО Инфоцентарот има искусен и креативен тим од експерти за односи со јавноста (со сертификати на Лондонската школа за односи со јавноста), искусни новинари, психолози, истражувачи и аналитичари, како и дека во изминатите четири години НВО Инфоцентарот има повеќе од 200 корисници на услуги, над 500 организирани јавни настани, постојана двонасочна комуникација со медиумите, над 500 прес-клипинзи, секојдневен квалитативен мониторинг на медиумите и повеќе од 80 едукации за односи со јавноста.

Една од постојаните активности на Центарот се истражувањата за медиумите преку Медиумското огледало. Едно од последните истражувања беше претставувањето на граѓанските организации и нивните активности во нашите медиуми. До какви сознанија дојдовте? Имаат ли нашите медиуми чувство за граѓанскиот сектор, дали с$ уште ја игнорираат нивната активност и дали уште има мислења дека граѓанскиот сектор е петта колона?
НВО Инфоцентарот во мај, 2005 година, започна со постојан квалитативен мониторинг на најрелевантните медиуми во Македонија, насловен како „Медиумско огледало”. Ова набљудување и анализа на медиумите има за цел да даде јасна слика за професионалните стандарди и критериуми на информирање во медиумите, но и за начинот на кој тие ги следат и интерпретираат клучните општествени процеси и настани. Во набљудувањето во моментов се опфатени шест дневни весници и шест ТВ-куќи на национално ниво - „Вечер”, „Време”, „Дневник”, „Утрински весник”, „Факти”, „Шпиц”, ТВ „А1”, ТВ „Канал 5”, МТВ1, МТВ2 - вести на албански јазик, ТВ „Сител” и ТВ „Телма”. Најчесто следени теми се работата на Владата, евроинтегративните процеси, а во последните неколку месеци и односот на медиумите кон граѓанскиот сектор. Анализата, но и искуството на НВО Инфоцентарот, покажуваат дека медиумите на дневна основа редовно ги следат прес-конференциите и активностите на граѓанските организации. Сепак, овој манифестиран интерес во медиумите се пресликува само во куси вести и информации. Проблемското третирање на темите кои ги загатнува граѓанскиот сектор, во медиумите, с$ уште отсуствува. Забележливо е и то дека постојат медиуми кои континуирано, паушално, пропагандистички, манипулативно и без конкретни аргументи градат негативна слика за граѓанскиот сектор во државава. Имајќи го сето ова предвид, морам да истакнам дека и покрај традиционално добрата соработка на НВО Инфоцентарот со медиумите, сепак, с$ уште е рано да се етаблираат какви било награди за медиумите кои дале придонес во развојот на граѓанскиот сектор.

Колку луѓето од медиумите се интересираат за истражувањата во Медиумското огледало? Кој се интересира за анализа на медиумите и дали е реално во Македонија да постои месечник, да речеме, кој би ја следел и анализирал работата на медиумите?
Интересот на медиумите за „Медиумското огледало”, според наши сознанија, е поголемо од она што отворено го признаваат тие. Сите го читаат, а понекогаш и реагираат. Знаете, не е секогаш пријатно да ја читате месечната анализа за работата на вашиот медиум. Понекогаш добиваме реакции од типот дека „Медиумското огледало” е „темно огледало”, но тоа не е вина на нашиот тим и на методологијата според која се спроведува мониторингот, туку неговата „темнина” или „светлина” зависи исклучиво од работата на самите медиуми. Досегашното искуство покажува дека постојаниот мониторинг на медиумите е потребен, но дека тој мора да биде следен и од процесот на саморегулација во медиумите, но и од поголема активност  и самокритичност на новинарите, како, на пример, Здружението на новинарите на Македонија.

Се зборува за заминувањето на странските донатори од Македонија (многумина и заминаа). Со оглед на тоа што многу ГО зависат токму од тие донации, да замислиме една хипотетичка ситуација, каква би била сликата на граѓанскиот сектор во земјава без помошта од странските донатори, дали граѓанскиот сектор би опстанал потпрен самиот на себе?
Кога имате држава која с$ уште зависи од странска помош, односно самата не е одржлива, тогаш не можете да очекувате дека преку ноќ граѓанските организации ќе станат одржливи. Мислам дека тоа уште долго време нема да се случи во Македонија, но тоа не значи дека здруженијата не треба да се подготвуваат и да бараат начини на самофинансирање. Точно е дека има определено повлекување на донаторската заедница од Македонија, но не треба да се заборави фактот дека с$ уште постојат фондови кои се на располагање, како и тоа дека доаѓаат и фондовите на ЕУ. Сметам дека ситуацијата не е толку црна, но факт е дека правилата на игра се потешки, а конкуренцијата е с$ поголема. Оттаму, реструктурирањето и стратешкото профилирање на здруженијата е од огромно значење.

Владата изготви програма за соработка со граѓанскиот сектор. Колку таа соработка е навистина видлива, а колку од соработката останува заробена на хартија? Има ли иднина на релацијата Влада-граѓански сектор?
Секоја власт, помалку или повеќе, нагласува дека сака да изгради партнерски однос со граѓанскиот сектор. Деновиве, новата влада тоа го истакна преку усвојувањето и на официјален документ. Би сакала да верувам дека соработката со Владата нема да биде само декларативна, туку дека ќе заживее и дека граѓанскиот сектор конечно ќе биде прифатен како сериозен и релевантен фактор. Сепак, досегашното искуство (чест на исклучоците) покажува дека намерите на власта не се секогаш искрени и добронамерни кога станува збор за граѓанскиот сектор. Таа повеќе ги милува апологетите, отколку опонентите. Оттаму, секако дека би & дала шанса на Владата, но скептицизмот и тоа како е присутен...

 

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA