Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 61 Јуни 2006  Концепти

Како до успешни “мулти-култи” активности

А ПРЕВОД ИМА?!

                                                                                                                         албански

Во овој дел серијата за „Како до успешни мулти-култи активности”, би сакал да се осврнам на користењето на јазикот на другите заедници во нашите проектни активности, затоа што се среќавам со различни начини и пристапи во решавањето на тоа прашање.


Во последно време јазикот многу често се актуелизира како проблем штом ќе почнеме со спроведување на нашите главни активности (семинари, конференции, дебати итн). Во работните тимови задолжени за имплементирање на некој проект ова не може да се смета како голем проблем затоа што таквите пречки се елиминираат со помош на здрава свест и разум којашто по автоматизам сака да ги рационализира средствата и енергијата и да се фокусира на постигнување на резултатите. Ако пак оваа енергија  не се вложи во малите работни тимови, ќе треба многу повеќе да се обрне внимание подоцна кога тимот ќе одговара на потребите на целна група. Решавањето на овој проблем не е исто ако се појави во мал тим или пак меѓу претставници на нашите целни групи. 

Како јас се справувам со проблемот на јазикот. Прво, сметам дека секој кој што работи на какви било проекти коишто вклучуваат различни заедници, мора во потполност да биде свесен за политичкиот контекст како и за културното и социјалното опкружување во моментот. Второ, при појава на ваков проблем би требало да се ставиме посебни „леќи” кои што ќе го зумираат проблемот така што ќе се добие јасна слика за начинот за негово вистинско  решавање. И трето, при појава на проблеми како што е користењето на јазикот и преведувањето, ние треба да имаме тенденција да го решиме што побрзо  за да не се создаде поврзана солидарност од истомисленици и проблемот да не биде поддржан од страна на членовите од целната група кои имаат амбивалентен однос кон него. И тука навистина може да се увиди можноста да се зајакне врската со оние што имаат амбивалентен став и нормално неутрализирање и релаксирање на луѓето  со екстремни позиции и ставови кон решавање на проблемот.   

Многу од учесниците ќе се повикуваат на институционалната поддршка, и тука вие ќе немате многу можност да маневрирате затоа што не можете да се спротивставите на правото на еден човек да бара да користи превод кога постои таква институционална рамка. Она што може да се направи е да ги поместите односите од институционална рамка во нешто попрактично, ефикасно, економичнио па и лично.

Би требало да се предвиди појавата на ваков проблем уште при почетокот на нашите активности. Исто така, многу нормално е да се очекува ваквиот проблем да се појави од страната на помалите етнички заедници кои со новата правна рамка имаат можност да го користат мајчиниот јазик, кој долго време не можеле да го користат во формални опкружувања. И тие секогаш ќе се повикаат на тоа право затоа што тоа не е само што претставува постигнување на нивните генерации туку затоа што секој би се радувал на нешто што го има за прв пат.

За некој да направи “скок” од размислување за формалноста во рационално размислување, ќе треба да се поттикне пореално да ги гледа можностите. Некогаш ќе треба да се доближите толку многу до личноста, за да навистина таа почувствува дека ви е грижа за проблемот. 

Од лично искуство би кажал дека сакам да го употребам мајчиниот јазик секаде каде што имам прилика, иако многу добро ги знам повеќето јазици коишто се користат кај нас во Македонија. Она што ме обесхрабрува е моментот кога мојата детска радост се претвара во досада. Тоа се миговите кога истата реченица ќе ја слушнам по неколку пати на различни јазици. И тоа одзема многу време, станува досадно, како за мене што ги знам јазиците така и за тие коишто го чекаат редот на “нивниот” превод. И секако ова ќе беше од корист ако одев на конференција за да ги научам на памет говорите на различните говорници. Но јас одам за да ги разберам, да ги сфатам  пораките коишто се пренесуваат и за да бидам активен чинител на сите предвидени процеси во една конференција. Поради тоа лично и не сакам да користам превод за јазиците коишто ги знам. Тоа што би ме иритирало е кога некој ќе ми забрани да се изразам на начин којшто за мене преставува право. Ако се ставите во мојата кожа можете само да замислите на колку стотици начини би постапил во тие моменти…

Ова мое лично размислување мислам дека ми помогна да ги решавам проблемите околу јазикот на задоволувачки начин за учесниците на моите семинари и за мене лично. Тоа што секогаш го имам предвид при решавањето на ваков проблем е да имам резервен план. Да  се осигурам дека при неуспешен обид можам да одговарам на потребите на учесниците со обезбедување превод посебно за нив. Сум бил сведок на активности на различни граѓански организации коишто при појава на ваков проблем аргументираат со фактот дека немале доволно средства за да обезбедат превод. Мислам дека тоа претставува потполно промашување. 

Во секојдневието имам забележано појави коишто ме прават оптимист дека сите ќе почнеме да мислиме многу порационално, економично и ефикасно кога се работи за користењето на мајчиниот јазик во нашите проектни активности. Добар сигнал дека мојот начин на размислување е точен, како прво е фактот што и политичарите во Парламентот и во Владата полека почнуваат да не бидат толку категорични  во користењео на  ова нивно и наше право. Од друга страна, многу Македонци почнуваат да го учат албанскиот јазик. Тоа што ме плаши е креирањето на вакуум во временскиот од, кон меѓукултурното доближување каде младите генерации ќе бидат потполно исчистени од познавањето на јазикот на другите.    

И покрај моите препораки како да се справите со проблемот на преведувањето, вие секогаш ќе треба да бидете подготвени на големо разочарување, затоа што сепак се работи за карактери на различни индивидуи. И мене ми се случило учесник на мој семинар да биде потполно разочаран од тоа што се трудев да ги рационализирам и времето и парите. Од друга страна ми се случило таквите лица да ми се заблагодарат на крај затоа што им имам дадено можност да го усовршат јазикот на “другите”.

Алберт Хани
Обучувач за менаџмент на конфликти
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA