Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 72

   

погледи

Волонтеризмот, директно од терен
                                                                                                                             албански
Волонтерски да се работи десет години во НВО - Друштво на родители за грижа за здраво поколение од Велес, е пред сe богато животно искуство, кое треба да се сподели со јавноста, во интерес на подобрување на волонтеризмот во Македонија.

Самиот термин волонтер означува лице, кое доброволно, по сопствена волја и избор, ги нуди своите услуги во корист на други лица, без соодветен финансиски надомест. Изборот да се биде волонтер зависи од самата личност и неговата желба волонтерски да се ангажира и работи за некоја граѓанска организација, најчесто раководен од сопственото чувство на исполнетост, корисна и хумана ангажираност, но и присутна мотивација и поттик, која е суштината и причината за човековите активности во која било област на дејствување и работење.

Меѓу членовите во нашата организација, а верувам ќе се идентификуваат и други, има неколку категории волонтери:

Краткотрајни, или подобро речено, волонтери - симпатизери  на здружението, кои ќе се вклучат во една транспарентна акција, давајќи свој придонес, а потоа се повлекуваат, со образложенија дека немаат доволно слободно време и имаат други ангажмани (најчесто тоа се вработени членови во некоја  фирма или организација);

Волонтери, кои не се вработени, имаат слободно време и даваат свој придонес во организацијата, со повеќе активности, но ако не им биде вреднуван трудот, преку, пред сe, основните материјални трошоци или проектни активности,  губат интерес и мотивација, и се повлекуваат;

Мал број волонтери, кои континуирано придонесуваат во организацијата, затоа што биле вклучени во нејзиното основање, па на некој начин емотивно се врзани за организацијата и нејзиниот опстанок, со веќе пронајдени механизми за реализација на мисијата на здружението и задоволување на своите интереси и ентузијазам;

Волонтери, деца и младинци од подмладокот на нашето здружение, (за мене најважната категорија волонтери), кои учествуваат во сите активности на здружението наменети за нивната возраст и способности, со искрен ентузијазам и неисцрпна пулсирачка детско-младинска енергија.  Прекрасно е чувството на исполнетост, гордост и одговорност, кога  младите генерации го прифаќаат вашето искуство и знаење, го надополнуваат и ви возвраќаат со вистински вредности на патот на нивната зрелост. Придобивките од волонтеризмот кај децата и младите, се позитивни и значајни за развојот на нивната личност. Тие корисно го исполнуваат слободното време со едукативно-рекреативни содржини и активности и со свесност дека помагаат и придонесуваат за организацијата и пошироката заедница.

Како опстојуваат НВО повеќе години и како се одвива привлекувањето на нови волонтери и членови? Сметам дека без добра мотивација и интерес, но и соодветна законска правна рамка, волонтеризмот е од краткотраен карактер. Следејќи ги и соработувајќи со повеќе волонтери за изминативе 10 години, ги предлагам следниве решенија за развивање на волонтеризмот, како неминовна потреба за развој и одржливост на граѓанскиот сектор, како  дел од развојот на самата локална самоуправа и држава:

Постоење на соодветна законска регулатива за правниот статус на волонтерското работење, и практична примена на Законот за волонтерство, од страна на надлежните структури;

Зголемена транспарентност за улогата на волонтеризмот и придобивките од истиот за развојот на граѓанското општество и граѓанскиот сектор, преку локални и национални лоби-кампањи;

Зголемена соработка со локалните и владини институции во делот на користење на волонтерски услуги од стручните потенцијали на НВО. Во контекст на овој предлог, сакам да истакнам дека волонтерите што се вклучени во реализација на активности од важност за развојот на локалната или поширока општествена заедница, треба да добијат препораки од соодветната локална или владина институција, која понатаму ќе им послужи во нивното ЦВ (пр. за вработување, добивање стипендии за школување, развој во нивната кариера и сл.);

Поттикнување и поддршка на евробалкански волонтерски невладини иницијативи (со вклучување и поддршка на македонски и европски фондации, НВО и претставници од локалната самоуправа и владини институции) со цел размена на искуства, градење на партнерска соработка и заеднички активности за поддршка на развојот на волонтеризмот.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA