среда, 05 јуни 2013

english version

Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ
Последно издание
Нарачка преку e-mail
Контакт
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Архива  2003
Вести
Настани
Форумски дел
Изложбен дел
20.11.2003
21.11.2003
22.11.2003
Фото-галерии

НВО саем - 3 Форум на граѓанско општество
Програма
НВО саем: Фото Галерија
Форум театар

Форум театарот е театарска тахника која се користи за актуелизација на одредена проблематика во јавноста.
Вести
Настани
Форумски дел
Изложбен дел
20.11.2003
21.11.2003
22.11.2003
Фото-галерии
НВО САЕМ Програма
НВО Саем: Фото галерија: Форум театар
НВО САЕМ: Фото галерија
НВО Саем: Фото галерија: Отворање на Саемот
НВО Саем: Фото галерија: Атмосферата на НВО саемот: Изложбен дел
НВО САЕМ Секторски панел: “Културните ресурси за локален развој”
НВО САЕМ Младите и другоста
НВО саем ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ ЗА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ГРАЃАНИ
20031016 3 НВО Саем - форум на граѓанското општество во Македонија -Информација за настан-
НВО САЕМ Умрежување на Нво
НВО САЕМ Панел-тема: “Глобализација или одржлив развој”,
НВО САЕМ Воведни говори 100 Години Македонска државност - Мишко Докмановиќ
НВО САЕМ Воведно излагање на панел дискусија
НВО САЕМ Воведно обраќање 20 ноември 2003 година
НВО САЕМ Воведно излагање на: Ѓунер Исмаил
НВО САЕМ Воведно излагање на тема
НВО САЕМ Покана за локално партнерство
НВО САЕМ Прелиминарна програма
НВО саем ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ ЗА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ГРАЃАНИ
НВО САЕМ Младите и другоста: аспекти на културната (де)контаминација
НВО САЕМ Упатство за изложбен дел
НВО САЕМ Програма најнова
НВО Саем: Фото галерија: Атмосферата на НВО саемот: Изложбен дел
НВО САЕМ 3 НВО Саем – форум на граѓанското општество во македонија
НВО САЕМ front page predlog programa.htm
20031016 3 НВО Саем - форум на граѓанското општество во Македонија -Информација за настан-
НВО САЕМ: Фото галерија

Изглед на некои од штандовите на НВО Саемот-3 форум на граѓанското општество

НВО Саем: Фото галерија
Отворање на Саемот

Третиот форум на граѓанското општество во Македонија го отвори претседателот на РМ, г. Борис Трајковски. На отворањето што го фацилитираше г. Владимир Милчин, говореа и г. Донато Кјарини, г. Пол Паркс и г. Сашо Клековски.
НВО саем: Фото галерија
Атмосферата на НВО саемот: Изложбен дел

Фотографии од првиот и вториот ден на НВО саемот кои пренесуваат дел од атмосферата во изложбениот дел.
НВО САЕМ Организатор: ФИООМ
Секторски панел: „Културните ресурси за локален развој“
Програмата „Живо наследство“ стартуваше во Македонија, а потоа се прошири во Бугарија, Романија и Босна и Херцеговина. Нејзина главна цел е поттикнување на одржливиот развој на локални заедници преку ресурсите од областа на културното наследство
 
НВО САЕМ - 3 форум граѓанско општество
Младите и другоста: аспекти на културната (де)контаминација

Веќе подолго време во нашата земја, една од клучните теми на кои се кршат копјата се и меѓу-етничките односи, од сите страни и аспекти од кои може да се истражуваат. Постојано се зборува за тоа како тие постојано се нарушуваат, иако ретко кој споменува како е можно да се нарушат кога за истите велиме дека се на самото дно. Во последно време, дури има и мислење дека тие проблеми би ги немало кога воопшто би немале односи меѓу различните етнички групи. Брзајќи во давање заклучоци и теории, не се обврнува многу внимание на вистинските причини кои што лежат на самата основа на оваа проблематика.
НВОСАЕМ - 3 форум на граѓанско општество
ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ ЗА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ГРАЃАНИ

Организаторите на НВО Саемот – 3 форум на граѓанското општество во Македонија ќе обезбедат организиран превоз за сите заинтересирани граѓани кои сакаат да го посетат настанот, а кои доаѓаат надвор од Скопје. Предност ќе имаат: активисти и волонтери на граѓанските организации, ученици од средните училишта, студенти од универзитетот “Св. Климент Охридски”, од Битола и факултетите во Прилеп, Охрид и Штип, како и студенти од Универзитетот на ЈИЕ од Тетово.
НВО Саем - 3 форум на граѓанското општество во Македонија
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) заедно со Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Институтот за трајни заедници (ИТЗ) имаат чест да ве поканат да учествувате на 3 НВО Саем – форум на граѓанското општество во Македонија (НВО Саем).
Умрежување на Нво
Со цел да обезбеди поефективна превенција и да ги пренесе своите знаења и експертиза од областа на превенција од трговија со луѓе на други невладини организации од Републикава, Отворена порта почна со реализирање на нов проект.
НВО САЕМ организатор: Регионален центар за заштита на животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ)
Панел-тема: „Глобализација или одржлив развој“
Одржливиот развој подразбира баланс помеѓу економските, социјалните и еколошките потреби на заедницата. Консензусот може да се направи преку акциони планови на заедниците, мултисекторски и анализи на севкупните економски, еколошки и социјални фактори во животната средина
НВО САЕМ - 3 форум на граѓанското општество
Почитувани,
Ми претставува особена чест и задоволство што можам да ве поздравам и да ја отворам расправата на тема “ 100 години македонска државност и граѓанските иницијативи во тој период”
3 НВО САЕМ - ФОРУМ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО МАКЕДОНИЈА
Воведно излагање на панел дискусија:СТО ГОДИНИ ГРАЃАНСКИ АКТИВИЗАМ ВО МАКЕДОНИЈА
Маријана Иванова
Век на градење идентитет и државност
Отворање на НВО Саем 3 Форум на граѓанското општество во Македонија 20 – 22 ноември 2003 година, Скопје
Воведно обраќање: Сашо Клековски
Говориме за безбедноста, за мултикултурно општество, за партиципативната демократија и децентрализацијата , за економскиот развој и вработувања. Колку повеќе говориме толку повеќе нови проблеми, толку повеќе нови дилеми.
Пленарна сесија: „КАКО ДО МОБИЛИЗАЦИЈА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО“
Воведно излагање: Ѓунер Исмаил
Сосема е евидентно дека Граѓанското општество навлегува во нова фаза. Ако во изминатите десетина и повеќе години, се занимававме со градење на свеста за потребата од поинаков ангажман, освен политичкиот, сметам дека веќе сме во фаза во која што: свеста за потребата од граѓански ангажман е изградена; базичните капацитети се формирани и се развиваат; мапата на организации во глобала е воспоставена; воспоставени се основните релации помеѓу организациите; па дури и Политиката стана свесна за тоа дека Граѓанското општество е присутно во вкупните случувања во општеството;
Воведно излагање на тема: "Дали децентрализацијата ќе придонесе за поголема локална демократија" во делот "Какви се и ќе бидат можностите и капацитетите на НВО за соработка со локалната самоуправа"
Почитувани, во мое лично име и во името на членовите на "Друштвото на родители за грижа за задраво поколение" од Велес упатувам благодарност до Организацискиот и Програмскиот одбор на НВО Форумот, за укажаната чест да бидам воведничар на панелот на тема: "Дали децентрализацијата ќе придонесе за поголема локална демократија" во делот "Какви се и ќе бидат можностите и капацитетите на НВО за соработка со локалната самоуправа".
3 форум на граѓанско општество во Македонија
Покана за локално партнерство
Почитувани, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), во соработка со Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Институтот за трајни заедници (ИТЗ), имаат чест да ве информираат за НВО Саемот – 3 форум на граѓанското општество во Македонија.
НВО САЕМ Прелиминарна програма
НВОСАЕМ - 3 форум на граѓанско општество
ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ ЗА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ГРАЃАНИ
Организаторите на НВО Саемот – 3 форум на граѓанското општество во Македонија ќе обезбедат организиран превоз за сите заинтересирани граѓани кои сакаат да го посетат настанот, а кои доаѓаат надвор од Скопје. Предност ќе имаат: активисти и волонтери на граѓанските организации, ученици од средните училишта, студенти од универзитетот “Св. Климент Охридски”, од Битола и факултетите во Прилеп, Охрид и Штип, како и студенти од Универзитетот на ЈИЕ од Тетово.
НВО САЕМ - 3 форум граѓанско општество
Младите и другоста: аспекти на културната (де)контаминација
Веќе подолго време во нашата земја, една од клучните теми на кои се кршат копјата се и меѓу-етничките односи, од сите страни и аспекти од кои може да се истражуваат. Постојано се зборува за тоа како тие постојано се нарушуваат, иако ретко кој споменува како е можно да се нарушат кога за истите велиме дека се на самото дно. Во последно време, дури има и мислење дека тие проблеми би ги немало кога воопшто би немале односи меѓу различните етнички групи. Брзајќи во давање заклучоци и теории, не се обврнува многу внимание на вистинските причини кои што лежат на самата основа на оваа проблематика.
НВО САЕМ
Упатство за изложбен дел
А. ОПШТ ДЕЛ Цел на упатството Со упатството се уредува начинот на организација на изложбениот дел на 3 НВО Саем – Форум на граѓанското опшетство во Македонија (НВО Саем).
Програма за НВО САЕМ
НВО саем: Фото галерија
Атмосферата на НВО саемот: Изложбен дел

Фотографии од првиот и вториот ден на НВО саемот кои пренесуваат дел од атмосферата во изложбениот дел.
ОД 20 ДО 22 НОЕМВРИ НА СКОПСКИ САЕМ
3 НВО Саем – форум на граѓанското општество во Македонија
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), во соработка со Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Институтот за трајни заедници (ИТЗ) НВО, од 20 до 22 ноември, на просторот на Скопски саем, традиционално го организираат 3 НВО Саем – форум на граѓанското општество во Македонија. Трите главни компоненти на Третиот Форум на граѓанското општество се форумските активности, изложбените активности и социо-културните настани.

Предлог програма за НВО САЕМ-3 форум на граѓанското општество
Во хтмл формат.
НВО Саем - 3 форум на граѓанското општество во Македонија
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) заедно со Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Институтот за трајни заедници (ИТЗ) имаат чест да ве поканат да учествувате на 3 НВО Саем – форум на граѓанското општество во Македонија (НВО Саем).

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA